Search

สรุปคำชี้แจง จากพิธีกรเนชั่นทีวี ยืนยัน ไม่รู้ว่าคลิปเสียง เป็นของตัดต่อและ “เปิดให้ฟังเพราะมีคนส่งมาเยอะ”




Share

Share stories you like to your friends