Search

กลุ่มนักศึกษาใช้ AI และอัลกอริทึม วิเคราะห์ Game of Thrones โดยพบว่า ถ้าอยากรอดชีวิตต้องอยู่ตระกูลแลนนิสเตอร์
Share

Share stories you like to your friends