Search

เยอรมนีออกกฎหมาย เตรียมปรับเงินผู้ปกครอง หากไม่พาลูกไปฉีดวัคซีน จะต้องเสียเงินกว่า 9 หมื่นบาท




Share

Share stories you like to your friends