Search

งานวิจัยพบ คนรุ่นใหม่ไม่ได้หลงตัวเองทุกคน แต่เกิดจากการเหมารวมจนถูกตีตรา
Share

Share stories you like to your friends