Search

“การศึกษาไม่ใช่สินค้า” นักเรียนและครูในบราซิล ชุมนุมประท้วงรัฐบาล หลังประกาศตัดงบวิจัย และการศึกษา
Share

Share stories you like to your friends