Search

การส่งสินค้า ที่ไม่ต้องใช้มนุษย์เลย ฟอร์ดทดสอบใช้หุ่นยนต์ส่งของถึงหน้าบ้าน ที่โดยสารโดยรถยนต์ไร้คนขับ
Share

Share stories you like to your friends