Search

พบกับ Ai-Da หุ่นยนต์ AI ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ได้สวยงามใกล้เคียงกับมนุษย์
Share

Share stories you like to your friends