Search

ผู้สร้างซีรีส์ Chernobyl ขอความร่วมมือคนที่ตามไปเที่ยวสถานที่จริง ให้เคารพสถานที่ หลังพบการถ่ายรูปอย่างไม่เหมาะสม
Share

Share stories you like to your friends