Search

หักโหมไปใช่ว่าจะดี! ทำงาน 10 ชั่วโมงต่อวัน อาทิตย์ละครั้ง เสี่ยงต่อภาวะสมองขาดเลือดมากขึ้นถึง 29%
Share

Share stories you like to your friends