Search

EU ออกกฎหมาย รถพลังงานไฟฟ้าต้องติดอุปกรณ์จำลองเสียงเครื่องยนต์ ไม่ให้เงียบเกินไป จนคนเดินเท้าไม่ได้ยิน




Share

Share stories you like to your friends