Search

ประธานาธิบดีเม็กซิโก บอกว่า อยากยกเลิกและลดบทบาทของกองทัพ เพื่อประกาศว่านี่คือประเทศที่รักสันติภาพ




Share

Share stories you like to your friends