Search

บ๊าย..บาย! ประยุทธ์อำลาหัวหน้า คสช. ยุติบทบาทผู้นำรัฐประหาร ที่ใช้ ม.44 ได้ และรับเงินเดือน 2 ทาง ตลอด 5 ปีเศษ
Share

Share stories you like to your friends