Search

รายงานจาก UN เผย จำนวนประชากรโลก ที่ประสบปัญหาอดอยาก พุ่งสูงขึ้นเป็นปีที่ 3 กระทบกว่า 820 ล้านคน
Share

Share stories you like to your friends