Search

ย้ายศูนย์กลางประเทศหนีจมทะเล อินโดนีเซียเลือกแล้ว ที่ตั้ง ‘เมืองหลวงใหม่’ แทนกรุงจาการ์ตา
Share

Share stories you like to your friends