คุณกำลังอ่าน: นักวิจัยในสหรัฐฯ พัฒนา A.I. ให้สามารถคิดแบบวิเคราะห์เหตุผล จนตอบข้อสอบวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมต้นได้ถูกต้อง 90%

Search

นักวิจัยในสหรัฐฯ พัฒนา A.I. ให้สามารถคิดแบบวิเคราะห์เหตุผล จนตอบข้อสอบวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมต้นได้ถูกต้อง 90%
Share

Share stories you like to your friends