Search

ศิลปินสตรีทอาร์ท ‘Banksy’ เปิดขายสินค้าออนไลน์แล้ว แต่ก่อนจะซื้อได้ ต้องตอบคำถามว่า ‘ทำไมศิลปะถึงสำคัญ ?’
Share

Share stories you like to your friends