Search

‘จัสติน ทรูโด’ ชนะการเลือกตั้ง เป็นนายกฯ สมัยที่ 2 ของแคนาดา แม้ความนิยมตกลง จนกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย
Share

Share stories you like to your friends