Search

Apple ถูกกล่าวหาว่าเลือกปฏิบัติทางเพศ หลังมีผู้พบว่า Apple Card ให้วงเงินเขามากกว่าภรรยา ถึง 20 เท่า
Share

Share stories you like to your friends