Search

นักวิจัยค้นพบ ภาพวาดโบราณลึกลับ ‘จิโอกลิฟ’ ในเปรู อีกกว่า 140 รูป มีทั้งมนุษย์ และ สัตว์ อย่างงู 2 หัว




Share

Share stories you like to your friends