Search

หลุมศพชาวยิวในฝรั่งเศสมากกว่า 100 หลุม ถูกก่อกวนครั้งใหญ่ ด้วยการพ่นสีเป็นสัญลักษณ์ ‘สวัสดิกะ’ ของกลุ่มนาซี
Share

Share stories you like to your friends