คุณกำลังอ่าน: “เพราะเกมไม่ใช่ปฏิปักษ์กับการศึกษา” ครูไทยในโคราช ใช้เกม Planet Coaster ช่วยให้เด็กเข้าใจแนวคิดเศรษฐศาสตร์จุลภาค

Search

“เพราะเกมไม่ใช่ปฏิปักษ์กับการศึกษา” ครูไทยในโคราช ใช้เกม Planet Coaster ช่วยให้เด็กเข้าใจแนวคิดเศรษฐศาสตร์จุลภาค
Share

Share stories you like to your friends