Search

ครั้งแรกของไทย 6 มกราคมนี้ กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิด ‘คลินิกกัญชา’ ให้ผู้ป่วยรับยาจากกัญชาไปใช้รักษาโรค
Share

Share stories you like to your friends