Search

อาจมีโลกอีกใบให้อาศัยได้ นาซ่าค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่ขนาดใกล้เคียงโลกและอยู่ในระยะที่สิ่งมีชีวิตอยู่รอด
Share

Share stories you like to your friends