Search

ชาวฟิลิปปินส์ต้องอพยพ-ระงับเที่ยวบิน หลังเกิดการปะทุของภูเขาไฟตาอัล ซึ่งหลับไหลมาเป็นเวลากว่า 40 ปี
Share

Share stories you like to your friends