คุณกำลังอ่าน: เมื่อเด็กไทยถูกคาดหวังและตัดสิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เปิดพื้นที่ให้นักเรียน ได้วิพากษ์ประเด็นทางสังคมอย่างสร้างสรรค์

Search

เมื่อเด็กไทยถูกคาดหวังและตัดสิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เปิดพื้นที่ให้นักเรียน ได้วิพากษ์ประเด็นทางสังคมอย่างสร้างสรรค์
Share

Share stories you like to your friends