Search

นักวิทยาศาสตร์ ค้นพบฉลามสายพันธุ์ใหม่ ที่ใช้ครีบเดินได้ ซึ่งมีวิวัฒนาการหลังแยกออกมาจากกลุ่มดั้งเดิม
Share

Share stories you like to your friends