Search

ใช้ส่งของ หรือตรวจสุขภาพกับโรบอท โรงพยาบาลในจีน นำหุ่นยนต์มาใช้กันมากขึ้นหลังไวรัสโคโรนาระบาด
Share

Share stories you like to your friends