Search

นักวิจัยในสหรัฐฯ ใช้คลื่นสมองของเกมเมอร์ และการเคลื่อนไหวดวงตาขณะเล่นเกม มาพัฒนา AI และหุ่นยนต์ของกองทัพทหาร
Share

Share stories you like to your friends