Search

ทารกคนแรกถือกำเนิดจากไข่ที่ถูกแช่แข็งไว้นาน 5 ปี หลังจากที่แม่นำไข่ไปเก็บเพื่อรักษาโรคมะเร็ง
Share

Share stories you like to your friends