Search

องค์การอนามัยโลก ยกระดับการประเมินให้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) กลายเป็นความเสี่ยงในระดับ ‘สูงมาก’ ทั่วโลก
Share

Share stories you like to your friends