คุณกำลังอ่าน: ต้องมีใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรอง มาตรการใหม่ของสำนักการบินพลเรือน ส่งผลต่อคนไทยในต่างประเทศ ที่ต้องการเดินกลับไทยอย่างไร?

Search

ต้องมีใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรอง มาตรการใหม่ของสำนักการบินพลเรือน ส่งผลต่อคนไทยในต่างประเทศ ที่ต้องการเดินกลับไทยอย่างไร?
Share

Share stories you like to your friends