Search

ไฟป่ายูเครนลุกลามหนัก อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ‘เชอร์โนบิล’ เพียง 2 กิโลเมตร
Share

Share stories you like to your friends