Search

“วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของคุณ” Uber ใช้ห้องประชุมใน Zoom เป็นช่องทางประกาศปลดพนักงาน รวดเดียว 3,500 คน
Share

Share stories you like to your friends