Search

ร้านคาเฟ่ในเยอรมนีขอให้ลูกค้าสวม ‘หมวกโฟมเส้นว่ายน้ำ’ เพื่อให้พวกเขารักษาระยะห่างระหว่างกันได้
Share

Share stories you like to your friends