Search

ทางการเนเธอร์แลนด์ ระบุว่า ตัวมิงก์อาจแพร่เชื้อไวรัสโคโรนามาสู่คนได้ และจะตรวจฟาร์มตัวมิงก์ทั่วประเทศ
Share

Share stories you like to your friends