Search

เฟซบุ๊กลบโฆษณาหาเสียงของทรัมป์ หลังพบว่า ใช้สัญลักษณ์คล้ายกับที่ ‘นาซี’ ใช้เพื่อระบุตัวนักโทษในค่ายกักกัน
Share

Share stories you like to your friends