Search

มีอะไรอยู่ใต้ทะเลลึก? โครงการทำแผนที่ก้นสมุทรสำเร็จไป 20% แล้ว หวังช่วยเข้าใจกระแสน้ำที่ส่งผลต่อโลก
Share

Share stories you like to your friends