Search

ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน ตรวจพบระดับ ‘กัมมันตรังสีปริศนา’ เพิ่มขึ้นสูงผิดปกติ ในหลายพื้นที่ของยุโรป
Share

Share stories you like to your friends