Search

พบซากศพกว่า 1,500 ราย ถูกฝังอยู่ใต้ดินในโอซาก้า คาดเป็นผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดในช่วงศตวรรษที่ 19
Share

Share stories you like to your friends