คุณกำลังอ่าน: ชวนดูร่างแก้ กม.ทำแท้ง ฉบับกฤษฎีกา เพิ่มข้อความ ‘หากอายุครรภ์ไม่ถึง 12 สัปดาห์’ ทำแท้งได้ไม่มีความผิดทางอาญา

Search

ชวนดูร่างแก้ กม.ทำแท้ง ฉบับกฤษฎีกา เพิ่มข้อความ ‘หากอายุครรภ์ไม่ถึง 12 สัปดาห์’ ทำแท้งได้ไม่มีความผิดทางอาญา
Share

Share stories you like to your friends