Search

เฟซบุ๊กห้ามผู้ป่วยฝรั่งเศสไลฟ์สดวาระสุดท้าย เพื่อสนับสนุนการุณยฆาต เกรงมีภาพที่มีนัยยะของการฆ่าตัวตาย
Share

Share stories you like to your friends