Search

‘ร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้า’ นกจำนวนมากในสหรัฐฯ ตายอย่างหาสาเหตุไม่ได้ แต่คาดว่าเป็นผลจากไฟป่าและโลกร้อน
Share

Share stories you like to your friends