Search

ผู้แทน UN เป็นห่วง การสลายการชุมนุมที่สี่แยกปทุมวัน “รัฐบาลไทยควรจะหาวิธีเจรจา ไม่ใช่ปราบปราม”
Share

Share stories you like to your friends