FOX ขอโทษที่ใช้ภาพ apocalypse บีบคอ mystique ในการโปรโมตภาพยนตร์เรื่อง x-men ภาคล่าสุด

Deadline
Deadline

FOX ขอโทษที่ใช้ภาพ apocalypse บีบคอ mystique ในการโปรโมตภาพยนตร์เรื่อง x-men ภาคล่าสุด โดยมีการเรียกร้องจากกลุ่มเฟมินิสต์ว่านี่เป็นการโปรโมตความรุนแรงต่อสตรี โดยได้นำบิลบอร์ดที่มีภาพที่ว่าลงมาแล้ว

ที่มา – Deadline

Share This!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
No Comments Yet

Comments are closed