Search

ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ แถมยังใช้ยืนยันตัวตนก่อนเข้าประเทศ เทคโนโลยีใหม่ที่สิงคโปร์เริ่มทดลองใช้
Share

Share stories you like to your friends