Search

‘There’s Waldo’ บริษัทครีเอทีฟ พัฒนาหุ่นยนต์ค้นหา Waldo วิเคราะห์ใบหน้า และหาตัวการ์ตูนได้ใน 4.5 วินาที
Share

Share stories you like to your friends