Search

เป็นทั้งผู้นำประเทศ และคุณแม่ จาซินดา อาร์เดิร์น นายกฯ นิวซีแลนด์เป็นผู้นำหญิงคนแรกที่พาลูกเข้าร่วมประชุม UN




Share

Share stories you like to your friends