Search

ประชากรวาฬเพชฌฆาตทั่วโลกจะหายไปครึ่งหนึ่ง ในศตวรรษนี้ จากผลของสารเคมี ที่ทำให้วาฬมีลูกยาก และปัญหาภูมิคุ้มกัน
Share

Share stories you like to your friends