Search

บก.ลายจุด is happy ในที่สุดก็ได้ตั้งพรรคการเมืองได้แล้ว แต่ใช้ชื่อ ‘เกรียน’ ไม่ได้ เพราะ กกต.ไม่อนุญาต
Share

Share stories you like to your friends