Search

2 นักรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงทางเพศ และการข่มขืนในสงคราม ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ประจำปีนี้
Share

Share stories you like to your friends